Shenzhen DragonWorth Technology Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $184,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.

Dragonworth
 
We are The Powful OEM ODM TV BOX Factory. With total assets of 10 million USD and a land area of 2000 M2.The Group is located in ShenTeBian Science Park , BuJi Town ,LongGang District , Shenzhen, China ,it enjoys a good production and operation environment . 25KM away from Shezhen International AirPort ,and 15KM away from Shenzhen Yantian port ,enjoying convenient traffic conditions.

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm